Q ‘erohealing

Een Q ‘erohealing stamt af van de nazaten van de Inca’s, de hedendaagse Q'ero paqo’s, oftwel Inca sjamanen. Het is een lange intensieve behandeling waarin verschillende helings- en veranderingstechnieken zijn gecombineerd. Het begint met een uitgebreide reiniging van lichaam en aura door middel van de Hucha Rumi stenen. Dat zijn ingewijde heilige rivierstenen speciaal bedoeld voor reiniging. Vervolgens worden er meerdere zogenaamde khuya’s opgelegd. Elk van de khuya’s vertegenwoordigt een bepaalde helingsfrequentie/ energie. Denk daarbij aan inzicht, hartenergie, aarding, vrouwelijkheid, mannelijkheid, enzovoort.

De behandelaar werkt met zijn energie en die van zijn gidsen, voorouders en andere helpers samen met de khuya’s in 3 rondes. In die tijd stemt de behandelaar zich af op de client en diens helingsvraag en ontvangt boodschappen per khuya over problemen en/of oplossingen met betrekking tot de verstoring van het desbetreffende chakra. Die doorgekregen boodschappen zijn dan weer uitgangspunt voor een nagesprek.

De behandeling kan je leven resetten en je weer op je pad terugbrengen of dat pad duidelijk maken. De paqo’s in Peru gebruiken deze reiniging ook preventief elk half jaar.

Tijd: 1 ½ tot 2 uur

Jouw investering: €90,-