Innerlijke transformatie via Munay ki

Doel van de Munay Ki inwijdingen

Het doel is een "innerlijke transformatie", is zelfheling. Dat uit zich op zowel lichamelijk, mentaal, emotioneel als geestelijk niveau. Op lichamelijk niveau wordt de doorstroming van je energie door de chakra's veel beter, kom je beter in je innerlijke kracht, ontstaat er een veel sterker helingsvermogen voor jezelf en voor anderen. Tevens ben je beter beschermd tegen negatieve invloeden en energie die van buitenaf naar je toekomen. Op emotioneel niveau komt er meer rust in je en een betere balans, is er meer liefde voor jezelf en de wereld. Mentaal bezorgt de Munay Ki je ook meer rust, meer helderheid, meer acceptatie, meer inzicht. In geestelijk-spiritueel opzicht is dit een kwantumsprong in je ontwikkeling door verhoging van je trillingsgetal en de bijkomende inzichten en overtuigingen. Je zult beter leren zien hoe de wereld in elkaar zit en welke rol jij erin speelt. Er is een diepere verbondheid met alles en iedereen: je gaat je deel van het geheel voelen.Kortom: er ontstaat meer levensgeluk voor je!

Inleiding

Voor de oude en hedendaagse Inca, de Q'eros heeft het jaar 2012 een belangrijke betekenis. Het is het wendepunt voor een verandering in het bewustzijnsniveau van de mens op aarde. De mens transformeert van homo sapiens, de denkende mens naar de homo luminus, ook wel de verlichte mens genoemd. Die transformatie heeft in eerste instantie invloed op de mens als individu, maar via hem ook op de mensheid in zijn geheel. De inwijdingen richten zich op het evolueren naar een hoger frequentieniveau, zodat de mens zich weer verbonden voelt met de aarde, met de natuur en met het geheel.

Deze wijsheden zijn over de hele wereld van generatie op generatie overgedragen binnen de Sjamanistische tradities. In Peru waren dat de Laikas, hoeders van de aarde, gewone mannen en vrouwen die toegewijd waren aan de aarde, aan dienstbaarheid, met een groot vermogen tot discipline, meditatie en het bestuderen van de overleveringen van wijsheid en inzicht. De Laikas zijn de medicijnmannen en -vrouwen, de bewaarders van Moeder Aarde, en zij hebben hoog in de bergen van de Andes sinds de Spaanse inquisitie, deze overleveringen van wijsheid en inzicht tot heden veilig bewaard en aan een kleine groep binnen hun eigen Q'eros gemeenschap onderwezen.

De Laikas hadden een heilige taak, want ze wisten dat er een moment zou komen in de geschiedenis, dat deze overleveringen aan een grotere groep buiten hun eigen gemeenschap onderwezen zou gaan worden. Dat deze mensen zouden komen op het moment dat ze er klaar voor waren en geroepen zouden worden. De Q'eros hebben zich ten doel gesteld de moderne mens voor te bereiden op deze verlichting door het doorgeven van hun 7 oude sjamaneninwijdingen. Daarbij kregen ze in het begin van de 21ste eeuw nog twee inwijdingen door én de opdracht om de negen inwijdingen door te geven aan zoveel mogelijk wereldburgers in de vorm van de Munay-Ki.

Munay=liefdeskracht, Ki=levensenergie.

Munay Ki='Ik hou van je vanuit het allerdiepste van mijn hart' of 'Wees zoals je bent'

De inwijdingen

De rituelen zijn het begin van een acceptatieproces en van manifestatie van ons ware zelf, dus van wie wij werkelijk zijn. Door deze inwijdingen te ontvangen, wordt in ons onderbewuste oude kennis opgeroepen en zal ze zich daardoor in ons leven kunnen manifesteren. Misschien heb ook jij het gevoel dat je op zoek was naar verborgen kennis, waarvan je ergens weet dat die er is. Deze kennis is een sleutel om op je werkelijke bestemming te komen. Door de Munay Ki worden de zaden van deze kennis opnieuw geplant en kun je tevoorschijn halen wie je altijd al bent.
Door de inwijdingen ontvangen we in ons systeem de zaden, de potenties, de mogelijkheden die elke inwijding heeft. Het zijn energetische transmissies, die ons verbinden met een lijn van voorouderlijke kennis van medicijnmannen en -vrouwen uit Peru. De inwijdingen in Munay Ki bieden nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke groei in de alledaagse werkelijkheid van ons bestaan en tevens in spirituele zin.
De zogenaamde 'rites' van de Munay-Ki zijn gebaseerd op inwijdingsrituelen van de Inka en pre-Inka sjamanen uit de Andes en de Amazone. Ze worden aangeboden op de manier die Alberto Villoldo geleerd heeft van zijn Q'eros mentoren, ontdaan van alle sporen van hun cultuur. Dit is gedaan uit respect voor de inheemse tradities. Tevens om te voorkomen dat Westerlingen denken via deze weg traditionele sjamanen of indianen te kunnen worden. Deze rites worden aangeboden met volledige toestemming van Villoldo' s leraar, don Manuel Quispe, die de laatste grote medicijnman was van de Q'uero Inka's.

De basisinwijdingen

1. De inwijding van de Heler ( Hampe Karpay )
2. De inwijding van de Banden van Kracht ( Chumpi Karpay )
3. De inwijding van Harmonie ( Ayni Karpay )
4. De inwijding van de Ziener ( Kawak Karpay )

Drie Lineage inwijdingen:
(afstammingslijn van healers en andere helpers). Deze inwijdingen stemmen je af op de frequentie van Engelen en Aartsengelen en de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca-helers.
5. De inwijding van de Hoeder van de Dag ( Pampamesayok )
6. De inwijding van de Hoeder van Wijsheid ( Altomesayok )
7. De inwijding van de Hoeder van de Aarde ( Kuraq Akuyek )

De nieuwetijds inwijdingen:
8. De inwijding van de Hoeder van de Sterren ( Mosoq Karpay: De Nieuwe Tijd )
9. De inwijding van de Schepper, van Creatie ( Taytanchis )

1. Initiatie van de Heler: Hampe Rite

De Helersinwijding versterkt je vermogen tot healing. Je wordt verbonden met de lijn van aardebeschermers uit het verleden, die je bijstaan bij elke persoonlijke healing. We kunnen altijd beschikken over spirituele hulp. Als je de intentie hebt je innerlijke verwondingen te helen, zullen deze helers je bijstaan en hun bovennatuurlijke werk van healing in onze slaap en tijdens meditatie voor ons doen.
Als leerling wordt je opgenomen in de cirkel van genezers en het geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben ontvangen.

2. Initiaties van de Banden van Kracht: Chumpi Rite
Vijf energetische Banden van Kracht worden in je energieveld geweven. Ze geven belangrijke spirituele bescherming. Vijf energetische banden die je verbinden met de aarde, het water, het vuur, de lucht en met het pure licht van de Grote Spirit. De Banden werken als filters, doordat ze zware energie die op je afkomt, uiteen laten vallen. Deze Banden blijven altijd bestaan en zijn altijd actief.
De Chumpi Rite werden doorgegeven door Juan Victor Nunez del Prado, wiens vader een van de originele ontdekkers was van de Q'eros Inca's.

3. Initiatie van Harmonie: Ayni Karpay
Bij dit ritueel worden de zaden van de 7 Archetypes in je fysieke chakrasysteem geplant. De kwaliteiten van elk van deze archetypen zitten al in je. Door ze echter via inwijding bewuster te maken zullen ze ook echt voor jou actief worden. Zo zullen de archetypen ook helpen om vervuiling van je chakra's te verwijderen.

De eerste vier zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie en de volgende drie zijn krachten van aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen kennen: a. de Benedenwereld, het onderbewustzijn; b. de Middenwereld, de zichtbare en tastbare wereld waarin wij leven en c. de Bovenwereld, ons hoger Zelf.

4. Initiatie van de Ziener: Kawaq Rite
Deze initiatie activeert de innerlijke ziener en je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen. Het vergroot je vermogen om niet alleen met onze ogen de wereld te gaan bekijken. Banden van licht worden van je visuele cortex naar je 3e oog en je hartchakra geweven. Het versterkt ook je intuïtieve vermogens. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie. Er ontstaat een heldere kijk en hogere inzichten. Het ontvangen van boodschappen en signalen uit je directe omgeving en uit de kosmos wordt door deze inwijding versterkt. De Kawaq Rite wordt in veel verschillende vormen beoefend door de bewoners van de noordkust van Peru en door de zieners en spoorzoekers van de Amazone.

5. De inwijding van de Hoeder van de Dag: Pampamesayok
Hiermee word je verbonden met de lijnen van de healers uit het verleden, de Laika. Het biedt je de mogelijkheid, om je met deze Laika te verbinden. De Hoeders van de Dag dienen het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar natuur. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplaatsen van de aarde om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde. Met deze inwijdingen verbetert je relatie met de Aarde, onze Grote Moeder. Deze inwijding helpt je om het contact te herstellen met het eigen vrouwelijke aspect, de anima, en geeft herwaardering van het vrouwelijke goddelijke en het universeel vrouwelijke. Deze inwijding helpt je ook om over je angst heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen. De inwijding van de Hoeder van de Dag is bekend onder de Q'ero als de Pampamesayok, verwijzend naar de laaglanden en valleien van de 'pampa' en aan de mesa (medicijnbuidel) of altaar.

6. Initiatie van de Hoeder van Wijsheid: Altomesayok
Deze initiatie verbindt je met het mannelijke in jezelf, de animus, en brengt je in relatie met de hemel en Vader Zon, de kracht van creatie. Deze inwijding verbindt je met een lijn van Inca-helers die de oude wijsheid hebben bewaard en met de vele lichtwezens in de onzichtbare wereld, levend buiten tijd. Het brengt je ook weer in contact met de collectieve wijsheid, de Akashakronieken. Met deze inwijding worden ook oude trauma's geheeld en kun je op zielsniveau weer meer heel worden. Het biedt je de kwaliteit om naar je eigen roeping te luisteren, dus om je eigen ware bestemming te vinden en te kunnen leven.

7. Initiatie van de Hoeder van de Aarde: Kuraq Akuyek
Hiermee word je verbonden met de lijnen van de beschermers van de aarde, de Aartsengelen en Beschermengelen van ons sterrenstelsel. Wij kunnen wanneer nodig hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen. Door je met de lijnen te verbinden worden jouw zienerscapaciteiten aanzienlijk uitgebreid en ga je zien dat je de wereld die je wenst, kunt dromen.
Deze initiatie laat je zogenoemde 'godbrein' ontwaken. In de kwantumfysica wordt dit deel van je hersenen het brein van telepathie genoemd, waarmee je kunt inloggen op het morfogenetische alwetende veld of op de Akashakronieken.
Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken. Pachamama (Moeder Aarde) zorgt voor ons en wij horen voor haar te zorgen. Als jij je bewustzijn afstemt op haar ritme en haar cyclus, dan zal ze een liefhebbende gids voor je zijn. Door deze initiatie begint je lichaam op een andere manier te genezen.


8. Initiatie van de Hoeder van de Sterren: Mosoq Karpay
De Hoeder van de Sterren heeft de tijd die nog moet komen onder zijn hoede.
Door deze initiatie worden de laatste codes in je lichtlichaam gebracht zodat jij je kunt ontwikkelen tot iemand met een verlicht lichtlichaam en tevens een stevige en veilige verankering kunt creëren met de tijd die komt na de overgangsfase rond 2012. Het is een gigantische sprong om van de mens die we nu zijn, naar de mens te gaan die we in de nabije toekomst zullen zijn. Het Spirit Bewustzijn in ons word hiermee ontwaakt. Je chakra's worden geprogrammeerd met de codes voor de Nieuwe Mens. Je fysieke lichaam en je DNA beginnen te evolueren. Je DNA is opnieuw geprogrammeerd en je wordt minder ontvankelijk voor ziekten. Ook je verouderingsproces vertraagt.
Tevens zul je nieuwe gebeurtenissen die plaatsvinden in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau kunnen verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

9. Initiatie van de Schepper: Taytanchis
Deze negende inwijding activeert je goddelijke natuur, de Schepper in jou, het Licht van Creatie. Het brengt je heel veel onvoorwaardelijke liefde voor de wereld om je heen én voor jezelf. Het creëert op celniveau het eenheidsbewustzijn. Deze inwijding is rechtstreeks van De Grote Spirit aan de ouderen van de Q'eros in de heilige bergen van Peru doorgegeven in 2006 en is nu beschikbaar voor ieder mens die zich geroepen voelt om helend werk te doen, die bereid is een geschenk van onvoorwaardelijk liefde te ontvangen en die zich verantwoordelijk voelt voor alle leven, alle creatie op aarde. De illusie van afgescheidenheid van God verdwijnt. God en elk mens zijn één. Zoals alles één is. Daarom begroeten de Maya elkaar met In Lak'ech: ik ben een andere jij.
Dit hoger bewustzijn brengt je het inzicht dat jijzelf de schepper van jouw ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid bent voor alles wat je in je leven schept. Jij bent een mede-creator. Met de inwijding van de Schepper ontwaken de boeddhanatuur, het christusbewustzijn in je.

Boek over Munay Ki:
'2012 en daarna' van Paul Liekens en José de Graaf