Begeleiding bij bewustzijnsgroei

"Een probleem wordt zelden of nooit opgelost op het niveau waarop het ontstaan is, maar op een hoger niveau".

Albert Einstein, natuurkundige en filosoof

Iedereen heeft wel eens momenten of fases in zijn leven waarop hij/zij zelf niet goed raad weet met de problemen, belemmeringen en waarbij de goede en/of goed bedoelde raad van vrienden niet meer helpt bij de oplossing. Soms ook blijken hulpverleners niet de snaar te raken die resoneert in je eigen innerlijk en tegemoet komt aan je diepere verlangens of aan je spirituele kijk op het leven.

Spiritual Life Coaching werkt juist vanuit en op het aspect van zingeving, werkt met de kern van je bestaan, gaat over vragen van levensbelang in een materiële wereld, waarin velen zich niet meer thuis voelen. Het beeld van de aloude God, die als vader waakte over zijn 'kinderen' is een beeld dat steeds minder mensen aanspreekt. En toch willen we eigenlijk dat er iets of iemand is die ons op diep niveau even bij de hand neemt of even draagt in moeilijke momenten. Zoeken en praten over het vinden van je eigen innerlijke leiding, zodat je zelf de kracht vindt die je nodig hebt, is een belangrijk aspect van deze begeleidingswijze. Een luisterend oor, ook naar wat er tussen de regels door gezegd wordt, is een ander aspect. Via Spiritual Life Coaching gaan we op zoek naar de belemmeringen, naar de kernpunten die jouw leven in hoge mate bepalen. Daarna gaan we heel praktisch te werk door die kernpunten te helen en de verworvenheden praktisch toepasbaar te maken in jouw leven. Spiritual Life Coaching is niet religieus, maar heeft wel met je diepere Zelf te maken.

Essentieel is, dat je openstaat voor het idee, het besef, het gevoel, dat je niet zomaar hier op aarde rondloopt, maar dat je leven een diepere bedoeling heeft, die je kunt ontdekken en waarnaar je kunt gaan leven. Zeg maar: je droom ontdekken en realiseren. Ik ga uit van het besef, dat spiritualiteit ( en religie als mogelijk deel daarvan) in de alledaagsheid hoort, dat het hogere of diepere verbonden moet zijn met de dagelijkse realiteit van werken, relaties, opvoeding, scheiding, enz. En 'zweverige' spiritualiteit is in mijn ogen een schijnoplossing, omdat ze in feite het echte 'probleem' niet aanpakt.

Respect voor wie je bent, wat je voelt, wat je denkt, wat je aandraagt, wat je tegenhoudt, wat je wilt, is vanzelfsprekend voor me. Van daaruit start mijn begeleiding.

Ik ben al een groot deel van mijn leven met spiritualiteit en met opleidingen/ ontwikkeling op dat gebied bezig.

Het consult is gericht op bewustwording en verheldering van je levensvragen en/of belemmeringen.

Kosten consult: €70,-