Mijn pad van de pampamesayok

In januari 2011 kwam ik voor het eerst in aanraking met het pad van de pampamesayok, de Inca sjamaan. Ik werd toen ingewijd in de 9 Munay Ki Rites, sjamanistische inwijdingen ter bevordering van je spirituele groei, zoals die al eeuwen lang door de Q' eros indianen uit Peru worden doorgegeven. (zie voor verdere info de pagina van de Munay ki inwijdingen). Een jaar later kwam de Nusta Karpay op mijn pad, de inwijding van de 7 vrouwelijke godinnen, die elk aan een chakra gekoppeld zijn. Dat betekende een forse inkeer en spirituele groei voor me.

In 2016 was ik eraan toe om de volgende stap te zetten op het pad en ben in een periode van anderhalf jaar ingewijd in de Hatun Karpay, de grote sjamanistische Inca inwijdingen. In die zelfde periode heb ik mijn mesa, mijn medicijnbundel, opgebouwd en werden mijn heilige stenen ingewijd voor healingwerk.

In 2018 ben ik door Don Hernan Quilahuaman Quispe in de Mosoq Karpay ingewijd bij Serena Anchanchus.

In dat zelfde jaar ontmoette ik de zeer ervaren Belgische pampamesayok Pascale Laffutte. Bij haar ben ik verder gegaan met mijn pad van de pampamesayok en van haar heb ik goedkeuring gekregen om de traditie van de Q' eros voort te zetten door de inwijdingen van de Hatun Karpay door te geven.

In april 2019 ontving ik zowel een uitgebreide Mosoq Karpay inwijding, alsmede mijn erkenning als pampamesayok en de opdracht om mijn kennis en wijsheid te gaan delen.

Interesse in een opleiding tot pampamesayok die door de paqo's is goedgekeurd? Voor info klik op bovenstaande foto van Pascale Laffutte met mij.

Hatun Karpay : de grote inwijdingen

De Hatun Karpay bestaat uit 3 grote inwijdingen.

Verbinding is het kernwoord van de Hatun Karpay. Niet alleen met jezelf maar vooral ook met je eigen natuur en met de kosmos. Dit alles vindt plaats op zielsniveau. Oorspronkelijk waren de inwijdingen bedoeld voor degenen die zich daadwerkelijk tot sjamaan ontwikkelden. Door de verandering van het trillingsniveau van de aarde en ook doordat de huidige zich spiritueel ontwikkelende mens beter in staat is voeling te hebben met spirituele energieën, zijn de inwijdingen momenteel geschikt om door iedereen te worden ontvangen die persoonlijk wil groeien.

Volgens de Inca’s worden we allemaal geboren met innerlijk zaad dat zich in het stuitje bevindt. De bedoeling is om dit zaad wakker te maken ten einde een dieper contact aan te gaan met jezelf, met je binnenwereld zowel als met de wereld om je heen en om je eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Een inwijding staat niet op zich maar is het beginpunt van een ontdekkingsreis naar de diverse levensaspecten die met het desbetreffende centrum te maken hebben. Zo werkt de Munay Karpay, de inwijding van het hart, nog een half jaar door waarin jouw zelfliefde, jouw compassie voor jezelf en voor anderen fors zal toenemen. Door die toegenomen liefde zul je anders naar je medemensen en naar de wereld en de aarde gaan kijken. De tweede inwijding, de Yachay Karpay is bedoeld om je 3e oog te openen maar vooral om je inzicht te versterken, heteegn ook weer zal doorwerken in je kijk naar zaken en mensen. Je kunt helderder onderscheiden wat belangrijk is en wat niet. De derde inwijding, de Llankay Karpay activeert je buikcentrum en daarmee je eigen daadkracht, maar wel gekoppeld aan inzciht en vooral aan ontdektte hartkwaliteiten.

Munay Karpay

Zoals gezegd opent de Munay karpay je hartcentrum en heelt bovendien nog aanwezige trauma’s en moeilijke ervaringen die met liefde te maken hebben. Door de inwijding neemt de liefde voor jezelf enorm toe. Je zult gaandeweg meer en meer met compassie naar jezelf kunnen kijken. Dat zal tevens meer rust brengen in je leven.

Yachay Karpay

De Yachay Karpay opent je 3e oog, het centrum van inzicht. Je zult in deze periode van innerlijke groei niet alleen meer kunnen zien hoe de werkelijkheid zich manifesteert, je zult ook een beter onderscheid leren maken tussen schijn en werkelijkheid. Dieper inzicht verandert, verhoogt jouw kijk naar je leven en naar andermans handelen. Je leert in feite zaken in je eigen leven en van anderen te doorzien, want de werkelijkheid is groter en complexer dan hij zich in eerste instantie laat zien.

Llankay Karpay

De derde inwijding van het navelchakra is bedoeld om je daadkracht te verhogen. Geen pure daadkracht omwille van handelen, maar daadkracht die wordt ondersteund door de invloed van je geopende hart. Dat maakt je handelen zachter, met meer compassie, maar wel duidelijk. De opening en versterking van je basis geeft je meer zelfvertrouwen, meer innerlijke rust. In veel meditaties is het bereiken van innerlijke rust een belangrijk onderdeel. Door die rust kun je doorvoelder handelen en omgaan met jeelf en met je medemensen. Ook zal de verbondenheid met jezelf, anderen en de wereld kunnen toenemen.

De inwijdingen duren 1 tot 2 uur en zullen vergezeld gaan van boodschappen die ik voor jou doorkrijg van mijn spirituele gidsen. Deze boodschappen geven een beeld van die zaken die jij nog kunt ontwikkelen. Voorkennis is niet noodzakelijk, wel een open instelling om te mogen ontvangen wat zich openbaart. Deze inwijdingen zijn een groot cadeau aan jezelf en jouw persoonlijke groei.

Om deze inwijdingen toegankelijk te maken voor iedereen vraag ik €120,- per inwijding. Ze kunnen los van elkaar ontvangen worden, maar wel in de aangegeven volgorde.