Illuminatie

Deze techniek van verlichting helpt je een vastzittende emotie los te laten. Via helings- en ademtechnieken wordt de emotie losgeweekt en geuit, waardoor levensruimte in jezelf ontstaat. Via een voor- en nagesprek wordt er meer duidelijkheid geschapen over de oorzaak van de desbetreffende vastzittende emotie.

Duur: 1 uur.

Kosten: €70,-

Contante betaling na behandeling