kunst

Fotoschilderingen

Fotoschilderingen zijn kunstwerken die via grafisch-digitale middelen zijn gemaakt. De basis zijn foto's die ik op reizen en tijdens vakanties heb gemaakt. De foto's worden gekombineerd, bewerkt, van tekst voorzien, enz. 

De eerste fotoschilderingen ontstonden door mijn interesse in de geschiedenis en de ervaringen van de Middeleeuwse Katharen, die indertijd massaal door de RK-kerk zijn uitgeroeid. De serie Art Catar is ontstaan na 2 Katharenreizen naar de Aude en de Ariege in Zuid-Frankrijk.

Kunst op afstemming

Bij kunst op afstemming ga ik uit van een intuitief-mediamieke impressie van degene voor wie het schilderij bedoeld is. Aan de hand van naam en geboortedatum stem ik mij op de energie van die persoon af en dan ontstaan er beelden, vormen en kleuren die op dat moment bij die persoon horen. De ervaring heeft me geleerd dat dat inderdaad het geval blijkt als de ontvanger het schilderij ziet.

Healing Art

Healing Art is voor mij kunst die niet alleen geïnspireerd is, maar tevens waarbij spirituele energie wordt toegevoegd tijdens het ontstaan. Dat kan gebeuren door bij opdrachten me af te stemmen op de naam en levensenergie van de persoon waarvoor het schilderij bedoeld is. In andere gevallen wordt Reiki-energie toegevoegd of een thematische intentie die zich dan uitdrukt in vormen, kleuren, samenhang.

Tekeningen

Beelden