REIKI de universele levensenergie

Wat is REIKI?

Reiki is een natuurlijke genezende methode. Via handoplegging wordt de Universele Levensenergie doorgegeven aan het lichaam van degene die behandeld wordt. Deze Reikie-energie ontspant lichaam en geest, heeft een balancerende werking, verwijdert energieblokkades, versterkt het immuunsysteem, helpt je lichaam te ontgiften en stimuleert de persoonlijke groei. Door Reiki wordt iemand meer en meer zichzelf.
Reiki-energie is overal en bij iedereen aanwezig en wacht erop aangeroepen te worden. Heel vanzelfsprekend leggen we onze handen op een zere plek van ons lichaam. Ook dat is een klein beetje Reiki.Maar de bij iedereen aanwezige kanalen waardoor Reiki stroomt zijn bij de meesten van ons dichtgeslibd. Door een Reiki-inwijding worden deze kanalen schoongemaakt en verzegeld tegen opnieuw dichtslibben.
Iemand die in Reiki is ingewijd kan de genezende Reiki-energie aan anderen geven in elke situatie dat hij/zij dat wil. Ook aan planten en dieren kan deze universele (=Rei) energie gegeven worden daar alle levensvormen door levensenergie (=Ki) bezield zijn.
De kern van Reiki is in feite liefdevolle aandacht. Je kan Reiki zo vaak en zo veel doorgeven als je wilt. Je kunt daar niet moe van worden. Je bent eigenlijk alleen maar een soort doorgeefluik van Universele energie naar de ander. Doordat de Reiki energie bij behandelen van een ander telkens door je heen stroomt, krijg je zelf ook telkens weer een kleine behandeling.
In situaties waar genezing niet meer mogelijk is, kan Reiki-energie verzachten en ondersteunen bij het accepteren, verwerken en het verkrijgen van inzicht.

De Reiki-graden

De "Eerste Graad" is de basisinwijding. Reiki-1 is vooral bedoeld voor zelfhealing, maar kan ook prima gebruikt worden voor hulp bij de genezing van anderen. Door de Reiki-inwijding word je afgestemd op de Universele Energiebron en worden er blokkades in je energiebanen opgeruimd.

De "Tweede graad" verdiept niet alleen de intensiteit van je Reiki-kracht, ook de bijbehorende persoonlijke groei en beleving is intenser.

Bovendien krijg je bij deze graad de beschikking over 3 symbolen die je kunt toepassen bij behandeling. Een symbool ter versterking van de kracht, een symbool voor meer inzicht en ondersteuning van emotionele problemen en een symbool voor behandeling op afstand, ongeacht tijd en plaats.

Meestergraad

De "Derde Graad" is de zogenoemde Meestergraad. Wanneer je bent ingewijd in de Meestergraad met het meestersymbool, dan kun je zelf ook les gaan geven en anderen inwijden. Je leert dan de meestersymbolen en leert tevens hoe je de verschillende inwijdingen moet uitvoeren. Of en wanneer iemand toe is aan de Meesterinwijding is sterk verschillend. Je Reiki-kracht is na inwijding een veelvoud van de kracht van eerdere graden

Na elke Reiki-inwijding is er een reinigings- en veranderingsfase waarin er met de desbetreffende persoon veel kan gebeuren in zowel spiritueel, mentaal, emotioneel en lichamelijk opzicht. Aangezien de intensiteit van de energie per graad toeneemt, zal dienovereenkomstig de groeiperiode langer zijn.
Na de Meesterinwijding bestaat er nog de mogelijkheid om een Tibetaanse inwijding te ontvangen. Ook deze inwijding vergroot het genezend vermogen. De inwijding kent 2 symbolen met elk hun specifiek terrein. Uiteindelijk bestaat er nog de mogelijkheid om in de Grootmeestergraad ingewijd te worden.

Grootmeestergraad

Heb je al een tijd gewerkt met de energie van de meestergraad, dan is het mogelijk om de grootmeesterinwijding te ontvangen. Of ik iemand inwijd tot die graad bepaal ik aan de hand van een gesprek via telefoon of mail. Ik let daarbij op de affiniteit die de persoon heeft met Reiki en op wat iemand met die extra kracht en mogelijkheden wil. Je Reiki-kracht is weer vele malen sterker dan de kracht van eerdere graden.

Deze inwijding is totaal anders dan de andere inwijdingen omdat de inwijder ook een inwijding terug krijgt van degene die net is ingewijd. Vooraf gaand aan de grootmeesterinwijding krijg je informatie op schrift hoe zo’n inwijding gedaan moet worden. Bij deze inwijding ontvang je twee grootmeestersymbolen.

Bij alle graden is het belangrijk te beseffen, dat niet jij degene bent die een ander geneest. Je bent kanaal voor de helende energie die je door de inwijdingen aangereikt kan worden. Die helende Reiki-energie zorgt voor de genezende effecten.

Alle inwijdingen worden individueel gegeven.

Kosten:

Reiki 1 inwijding: €90,-

Reiki 2 inwijding: €100,-

Reikimasterinwijding: € 250,

Reikimaster leertraject: € 500,- inclusief begeleiding.

Grootmeesterinwijding € 300,-