Gedragen door woorden

is een bundel spirituele po√ęzie en korte verhalen. Zowel gedichten als verhalen nodigen de lezer uit om onder de oppervlakte van het alledaagse, van het zichtbare te gaan om een relatie te leggen met eigen gevoelens, ervaringen, opvattingen en spiritualiteit.

De 23 gedichten uit de afdeling 'Innerlijk landschap' vragen om innerlijke discussie met wie je bent in relatie tot de gelezen en ervaren 'woorden'.

De vier verhalen uit 'Metaforisch kwadrant' zijn metaforen voor eigen en andermans ervaringen.