De 'kracht van liefde' en de 'beweging van de ziel'

Onze ouders hebben een grote invloed op ons. Niet alleen lijken we vaak op ze en hebben bepaalde eigenschappen gemeen met ze, door hun manier van opvoeden vormen ze ons ook. Tussen ouders en kinderen, maar ook tussen broers en zussen kan er van alles spelen en vaak geven we elkaar de schuld van onvermogens waar we in het dagelijks leven tegenaan lopen.

Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, gaat ervan uit dat persoonlijke problemen die mensen in hun leven ervaren, veelal hun oorsprong vinden in het grotere familieverband, de familieziel! Tot een famielieziel behoren niet alleen ouders, broers en zussen, maar ook ooms, tantes, opa's,oma's en natuurlijk de eigen kinderen. Sommige gebeurtenissen binnen een familie kunnen een enorme invloed hebben op een of meer van de familieleden.

Deze gebeurtenissen kunnen zijn:

 • het vroegtijdig overlijden van een ouder of ander familielid
 • echtscheiding
 • ongevallen of ziektes
 • miskraam of abortus
 • adoptie
 • oorlog
 • seksueel misbruik
 • emigratie
 • uitgestoten familielid(zwart schaap)

Van deze gebeurtenissen zijn we ons niet altijd bewust, soms zijn ze ons niet eens bekend, maar deze kunnen ons leven enorm beinvloeden, soms zelfs ziek maken.

De persoonlijke problemen die hieruit kunnen voortvloeien zijn o.a.:

 • Ernstige schuldgevoelens
 • Algemeen gevoel van onbehagen zonder aanwijsbare oorzaak
 • Depressieve gevoelens
 • Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet
 • Relatieproblemen
 • Verwerken van een scheiding
 • Bindingsangst, verlatingsangst
 • Overlijden van een naaste of een kind
 • Negatieve gevoelens t.o.v. zichzelf
 • Verslavingen
 • Verstoorde familierelaties
 • Ouder-zijn van een kind met probleemgedrag en/of leerproblemen
 • Burn-out, stress of overspannenheid
 • Lichamelijke klachten zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak
 • Omgaan met ernstige ziekte
 • Het gevoel te hebben geen plek te hebben

Door een familieopstelling te doen, wordt onze familieziel zichtbaar. Hierdoor worden gebeurtenissen zichtbaar, die de familieharmonie verstoren. Het is belangrijk dat niemand in een familie vergeten of buitengesloten wordt. Op alle niveau's tussen mensen (individuen, familie's en grotere groepen zoals volkeren) is behoefte aan evenwicht tussen geven en nemen. Kinderen kunnen onbewust verstrengeld raken met een ander familielid en diens lotsbestemming of emoties overnemen.
De familieopstelling wordt neergezet door jezelf. Je kiest een aantal mensen uit de groep, die dan plaatsvervanger zijn voor diverse familieleden en ook een voor jezelf. Je stelt deze mensen volgens je gevoel ergens op in de ruimte. Door deze opstelling wordt de verwarring van een familie zichtbaar en voelbaar. Het verbluffende is dat de opgestelde vervangers hetzelfde voelen als de echte familieleden.
Het meewerken aan de opstellingen van anderen is eveneens een diepgaande ervaring, die ook inzicht in de eigen familie kan geven.
De begeleidster zal o.a. door de positie van de mensen te veranderen, voor ieder een zo optimaal mogelijk inzicht helpen ontstaan, wat tot een oplossing kan leiden. Het gevolg is dat de liefde binnen de familie weer gaat stromen.