Zelfinzicht is een multi-gelaagd begrip. Wanneer heb je écht zelfinzicht? Als je weet hoe je in elkaar zit als mens, als partner, als werknemer en hoe je in elkaar zit als ziel? Veel persoonlijkheidstechnieken ontleden aspecten van jou, omdat ze specifiek gericht zijn op werkkwaliteiten voor een functie. Zelfinzicht in je ziel vereist een nauw contact met je ziel, vereist intuïtie en reageren op synchrone gebeurtenissen, vereist het volgen van je levensplan.
Toch kunnen die verschillende technieken behulpzaam zijn bij het afpellen van je persoonlijkheid en het verder blootleggen, ont-wikkelen, van je ziel.
Zelfinzicht en spirituele ontwikkeling hebben te maken met beantwoording van je essentiële levensvragen op een no-nonsensmanier. Dat wil zeggen dat de begeleiding of het zelfonderzoek uitgaat van de realiteit, concreet en praktisch toepasbaar moet zijn, maar vanuit de essentie, vanuit hart en ziel van de persoon. In dit boek worden methoden en technieken van ontwikkeling geboden die kunnen dienen als steun voor je zoektocht naar zelfinzicht.
Peter Geraedts is naast schrijver Inca sjamaan. Van hieruit wil hij een bijdrage leveren aan het begeleiden van de bewustzijnsgroei.