Wat is de UniKi Circle?

De UniKi Circle© voor Heling en Meditatie is een uniek healing- en meditatiesysteem, dat bestaat uit een cirkel van 13 nog niet eerder ontvangen symbolen. Wij hebben zelf de cirkel op een doek getekend en op de vloer gelegd om erin te gaan staan, te zitten, te liggen of je yogaoefeningen te doen. De cirkel blijkt een helende, verzachtende, ontspannende werking te hebben op lichaam en geest. Enkele aangetoonde werkingen zijn tot nog toe: Pijn wordt minder, spieren worden minder stijf, meditatie verdiept zich, je energiepeil verhoogt.

De binnencirkel hoort 80 cm groot te zijn. Dat getal is door inzicht en ervaring verkregen, waardoor de energie die opgewekt wordt optimaal is. Daaromheen worden de 13 nieuwe symbolen geplaatst. Zodra iemand plaats neemt (zittend, staand, liggend) in de cirkel gaat de energie spiraalsgewijs stromen. De optimale werking treedt op, als je eerst in de cirkel gaat staan, gedurende enkele minuten de energie op je laat inwerken en dan op je intuïtie of gevoel in die richting draait die voor jou op dat moment het beste voelt. We hebben ervaren, dat iemand dan duidelijk de energie van het symbool nodig heeft waarheen hij is gedraaid. De energieën van de andere symbolen hebben dan een 'ondersteunende' werking bij de energie van het gekozen symbool


Download hier de symbolen in pdf-formaat om te printen.

De symbolen mogen uitsluitend voor eigen gebruik gedownload worden.Commercieel gebruik in welke vorm dan ook is niet toegestaan.

Copyright Peter Geraedts

De Uniki Circle voor heling en Meditatie

Inhoudsopgave boek:

7.       Ontstaansgeschiedenis en betekenis van de Uniki Circle

8.         Wat is de Uniki Circle?

10.       De Uniki Circle als energiesluis

11.       Channeling van Mikao Usui

13.       De symbolen

14.       Atma Shaar Ki

16.       Aeon

18.       Yo Shin Saku

20.       Am Ba Ra

22.       Mu

24.       Asuniki

26.       Dai Yi He Ki

28.       Raku Mi Chi

30.       Aura Ki

32.       Maha Atma Uniki

34.       Dao

36.       Shaar Dao Ki

38.       Ki Ba Ra

41.       De Uniki Circle en de 13 kosmische stralen

47.       Gebruiksaanwijzing van de Uniki Circle

49.       Procedure om de Uniki Circle te gebruiken

52.       Zielen naar het licht brengen

53.       Het gebruik van edelstenen bij sessies

54.       De relatie van de symbolen met de 13 Tzolkin-tonen

55.       De 13-puntige ster als centrum

56.       De symbolen kopiëren

57        Afbeelding Orion

59        Afbeelding 13-puntige ster

61.       Biografie

63.       Bibliografie

65.       Colofon